เรื่องเล่า-ตำนาน ในอ.ลี้

ประวัติเมืองลี้
เผยแพร่เมื่อ:วันอังคาร, 31 ธันวาคม 2556
เมื่อก่อน พ.ศ. ๑๘๐๐ คนไทยที่อยู่อาศัยอยู่ในอาณาจักรน่านเจ้าถูกศัตรูรุกราน จึงได้พากันอพยพหนีจากที่อยู่เดิมลงมาทางทิศใต้ ในครั้งนั้นได้มีคนไทยกลุ่มหนึ่งอพยพหนีภัยศึกมาจากทางแคว้นหลวงพระบาง ลงมาสู่แคว้นลานนา ในกลุ่มดังกล่าวมีพระนางจามะรีเป็นหัวหน้า มีท้าวพวงมหาด หรือปวงมหาด ซึ่งเป็น ผู้สนิทใกล้ชิดเป็นผู้นำทางโดยมีช้างเป็นพาหนะพาไพร่พลเมืองหนีภัย ล่อง ลงมาเรื่อยๆ ตามแนวเมืองฝางปัจจุบัน เลียบเลาะมาตามแม่ระมิงค์... Read More...

ประวัติบุคคลสำคัญใน อ.ลี้

ครูบาศรีวิชัย
เผยแพร่เมื่อ:วันพุธ, 01 มกราคม 2557
ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปโดยเฉพาะในเขตล้านนาว่าเป็น "ตนบุญ" หรือ "นักบุญ" อันมีความหมายเชิงยกย่องว่าเป็นนักบวชที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาจพบว่ามีการเรียกอีกว่า ครูบาเจ้าศรีวิชัย พระครูบาศรีวิชัย ครูบาศีลธรรม หรือ ทุเจ้าสิริ (อ่าน"ตุ๊เจ้าสิลิ") แต่พบว่าท่านมักเรียกตนเองเป็น พระชัยยาภิกขุ หรือ พระศรีวิชัยชนะภิกขุ เดิมชื่อเฟือนหรืออินท์เฟือนบ้างก็ว่าอ้ายฟ้าร้อง... Read More...
หลวงปู่ครูบาบุดดา เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำลี้
เผยแพร่เมื่อ:วันจันทร์, 30 ธันวาคม 2556
พระครูมงคลพิบูล หรือ ครูบาบุดดา อายุ 98 ปี วัดหนองบัวคำ ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน ท่านสืบต้นบุญมาจากครูบาเจ้าศรีวิชัย (หรือหลวงปู่ท่านเรียกว่าครูบาพ่อ) ร่วมสร้างวัดที่จังหวัดลำพูนหลายวัด ครูบาพ่อศรีวิชัยแนะแนวทางปฏิบัติให้ข้ามพ้นวัฏสงสาร พอครูบาพ่อมรณภาพ หลวงปู่ครูบาบุดดาในขณะนั้นอายุ 24 ปี ท่านได้สึกมาเรียนวิชาในไสยศาสตร์ที่อยากรู้ยิ่ง ถ้าครองเพศเป็นพระอยู่ไม่สามารถเรียนได้จนท่านกำราบเสือปล้นเสือสมิงได้... Read More...

ข้อมูลวัดในอ.ลี้

วัดพระพุทธบาทผาหนาม ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้
เผยแพร่เมื่อ:วันศุกร์, 26 กันยายน 2557
 พระพุทธบาทผาหนามตั้งอยู่ในเขตที่ 16 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอลี้ เพราะในเดือนเมษายนของทุกปี จะมีงานนมัสการสรงน้ำพระธาตุเจดีย์และพระบาทเป็นประจำ โดยมีประชาชนทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาทำบุญเป็นจำนวนมาก ลักษณะพระบาทเป็นรอยค่อนข้างชัดเจนเหยียบประทับไว้บนแผ่นหินบนดอยผาหนาม ปัจจุบันสร้างมณฑปรูปเจดีย์ครอบไว้และพุทธศาสนิกชนต่างหใความศรัทธาว่าเป็นรอยพระบาทของพระองค์... Read More...
ประวัติวัดลี้หลวง
เผยแพร่เมื่อ:วันศุกร์, 15 สิงหาคม 2557
                วัดลี้หลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นวัดที่ตั้งขึ้นมานานแล้วโดยมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของเมืองโบราณที่เรียกว่า เวียงเก่า หรือเวียงเจดีย์ ดังนี้ Read More...
ประวัติวัดบ้านปาง
เผยแพร่เมื่อ:วันอาทิตย์, 19 มกราคม 2557
ประวัติวัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน ............................ วัดบ้านปาง  ตั้งอยู่ในเขตตำบลศรีวิชัย(เดิมเป็นตำบลแม่ตืน) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่เรียกว่า บ้านปาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ซึ่งเป็นตำบลที่อยู่ด้านทิศเหนือของอำเภอลี้ มีเขตติดต่อกับอำเภอบ้านโฮ่ง บนถนนสายลำพูนที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอลี้ เมื่อผ่านอำเภอบ้านโฮ่งไปไม่ไกลนักก็จะถึงบ้านปาง Read More...
ประวัติวัดพระธาตุห้าดวง
เผยแพร่เมื่อ:วันอาทิตย์, 19 มกราคม 2557
ประวัติวัดพระธาตุห้าดวง.......................... นะโมตัสสะ โสทุสสนะ ปางเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า "พระสมณโคดม" (องค์ปัจจุบัน) ยังทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ พระองค์ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร เป็นเวลา ๔ อสงไขยกับอีกแสนมหากัป พระองค์เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นมนุษย์บ้าง เพื่อสร้างสมบารมีเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า... Read More...
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
เผยแพร่เมื่อ:วันจันทร์, 30 ธันวาคม 2556
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอลี้ ประมาณ 10 กิโลเมตร วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีรอยพระบาทซึ่งปัจจุบันนี้ได้สร้างวิหารครอบรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ไว้ ตามตำนานเล่าว่า พระ-พุทธบาทแห่งนี้ มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ในสมัยพระพุทธองค์เสด็จผ่านบริเวณแห่งนี้ ได้มีชาวลัวะ 2 คน มีศักดิ์เป็นพระยาชื่อ แก้วมาเมือง อีกคนหนึ่งเดินทางมาจากเมืองเถิน พร้อมกับพรานหาเนื้ออีก 8 คน... Read More...